Biogassanlegg under bygging på Stord

Biogassanlegget på Stord er utviklet i samarbeid med Sunnhordland Natrugass, nå Renevo. Anlegget etableres ved et industri og kaiområde og vil ha gjødsle og maritimt avfall som input til biogassanlegget som leveres av Antec Biogas. Gassen som produseres skal oppgraderes til flytende biogass (LBG) til skipsfart og tungtransport. Det skal tas ut CO2 som vil gi matvareindustrien og drivhus muligheter for å kjøpe grønn CO2. Anlegget vil prosessere over 50.000 tonn pr år og bli landets mest moderne biogassanlegg bygd på Antec Biogas sin teknologi. Biogassanlegget vil bli levert i 2021.