Testene er en suksess!

April 22, 2016

 

 

Vi kunne legge frem strålende nyheter på Gasskonferansen i Bergen denne uken.   NIBIO som kjører testene for oss, kunne legge frem svært gode tall for produksjonspiloten på Ås.   Ved måling av hvor mye Metan /biogass reaktoren kunne prestere, tyder tallene fra den første testrapporten på at vi kan ha verdens mest effektive biogassreaktor for ulike substrater.   Med test på storfegjødsel over en periode, der 1 kg. tørrstoff i laboratorietest viste maksimum på 150 liter gass, produserte vår reaktor 147 liter i snitt.   Det betyr at vi ligger på rundt 98% av teoretisk potensial - og dette er helt strålende for oss.    Vi kunne også observere at det meste av gassen ble produksert de første  dagene - så vi ser det som realistisk å holde disse gode tallene selv ned mot 5 dagers oppholdstid.   Ukene fremover blir det kjørt flere tester, med ulike substrater og store volum - og dette ser svært lovende ut for fortsettelsen.   For biogassens fremtid betyr det at biogass kan fremstilles raskt og rimelig - til et kostnadsnivå man ikke har sett tidligere.   Dette gjør det mulig produsere biogass ved mindre og mellomstore anlegg på en lønnsom måte- og at dette blir  alternativ for svært mange flere, ikke minst kommuner.   Nå kommer visjonen om den sirkulære økonomien et skritt nærmere - når avfallsbehandlig ikke blir et kostnadssluk, men god økonomi for befolkningen og skattebetalerne.   Og ikke minst - det er klimaet trenger denne løsningen mest. 

Please reload

Aktuelt
Please reload

Arkiv
Please reload

Stikkord
Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square

Antec Biogas AS

Olaf Helsets vei 5 A

0694 Oslo

Norway

 

© 2015 - 2020 by Antec Biogas AS

  • LinkedIn
  • Facebook