Biogassanlegg på Prestseter, Valle videregående på Toten.

Presteseter er en stor og moderne gård som tilhører Lena Valle Videregående skole. Gården fungerer som en opplæringsgård for fremtidige bønder og drives fremtidsrettet. I 2018 leverte Antec Biogas et komplett biogassanlegg med en strøm og varmeløsning (CHP).  Dette gjør det mulig for gården å  redusere sine energikostnader og få en luktfri og effektiv biogjødsel produsert fra sine egne kuer og griser.  Gården er et godt eksempel på hvordan næringen kan bidra til å senke utslipp i fremtiden.