Vi satser internasjonalt

Antec Biogas har fått store investorer innenfor grønn teknologi med på eiersiden.


Det internasjonale og grønne investeringsfondet Lightrock, det norske vekstfondet Norselab, samt at venturekapitalmiljøet Project Sandwater øker sin eierandel.

Til sammen vil de nye eierne ha en andel i selskapet på cirka 35 prosent.


Egil Andersen og Eirik Gundersen i Antec Biogas
Vi satser internasjonalt - CTO Egil Andersen og CEO Eirik Gundersen, to av de opprinnelige eierene. Foto: Ivan Kverme /Finansavisen

Internasjonale fond kjempet om å få kjøpe seg inn i Antec Biogas og vår revolusjonerende metode for utvikling av biogass.

Småskala biogassanlegg fra Antec Biogas produserer biogass tre ganger raskere og utvinner langt mer energi enn andre anlegg. På den videre satsingen har vi fått med oss det internasjonale og grønne investeringsfondet Lightrock, det norske vekstfondet Norselab, samt at venturekapitalmiljøet Project Sandwater øker sin eierandel. Til sammen vil de nye eierne ha en andel i selskapet på cirka 35 prosent.


– Etterspørselen etter vår teknologi er svært høy. Derfor har vi sett etter investorer som kan hjelpe oss med skalering og vekst, og som har kompetanse innenfor det internasjonale markedet for grønn energi. Denne runden skal muliggjøre en global satsing, sier administrerende direktør i Antec Biogas, Eirik Gundersen.


I jakten på ny egenkapital fikk vi et luksusproblem.

- Svært mange tunge aktører ønsket å investere i selskapet vårt . Valget falt til slutt på Lightrock og Norselab som fikk eksklusivitet i emisjonen, i tillegg til at eksisterende eier gjennom venturekapitalmiljøet Project Sandwater bidro. Disse satser alle på grønn energi, og vil gjennom et aktivt eierskap bidra med kompetanse som selskapet vil dra nytte av når vi skal ta en posisjon på verdensmarkedet, sier Gundersen.

Lightrock er en av verdens ledende "impact investors". Kevin Bone, forklarer at de investerer i selskaper som maksimerer fornybare ressurser eller sirkularitet, og som bidrar til avkarbonisering- blant andre investeringstemaer.


Antec fits perfectly with our investment mandate. Their technology takes biogas to a whole new level and will contribute significantly to Net-Zero, building Antec into a landmark business that delivers both strong environmental impact and attractive investment returns.

Norselab investerer i teknologiselskaper som endrer og forbedrer tradisjonelle industrier.

Antec Biogas bruker en ressurs som ellers ville gått til spille, gjør den effektivt om til grønn energi, og nyttiggjør rest-råstoff. Dette er et svært godt eksempel på de sirkulære verdikjedene vi vi trenger for fremtiden. Vi gleder oss til å bistå Antec med skalering og internasjonal satsning, sier investeringssjef i Norselab, Yngve Tvedt.

Project Sandwater ser frem til å være med på reisen videre med Antec Biogas.


- Vi har hele veien latt oss imponere av gründerteamets innovative tilnærming til selskapets kammerteknologi. Det kommer til å gjøre en forskjell innenfor de sirkulære verdikjedene, og det gleder oss at stadig flere får øynene opp for teknologien, sier Tom Even Mortensen, som leder Project Sandwater - et nytt venturekapitalmiljø under etablering.

Gründerne Uno Andersen, Egil Andersen og Eirik Gundersen vil etter emisjonen fortsatt ha kontroll, med til sammen 51 prosent av selskapets aksjer. Det ble hentet inn totalt 70 millioner kroner i emisjonen.

Enestående teknologi

De første kommersielle anleggene til Antec Biogas er i full drift og viser en lønnsomhet som gjør at selskaper fra hele verden ønsker å utnytte avfall til produksjon av grønn energi.

Teknologien til Antec Biogas er utviklet i samarbeid med forskningsmiljøet ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap på Ås.


– Både i Norge og internasjonalt skrikes det etter gode svar på klimaproblemene, og vår teknologi gir rask, billig og ren energi. Teknologien vår er ledende i verden, men dette forspranget må tas ut raskt. Vi er stolte av å få et lag av aksjonærer som bidrar til å oppnå dette, sier Gundersen.


 

Om Lightrock:

Lightrock er et globalt private equity-selskap som støtter selskaper som jobber med å løse de store utfordringene i verden. Siden 2007, har Lightrock investert i selskaper som følger skalerbare og teknologidrevne forretningsmodeller innen «tech for good».


Porteføljen til Lightrock inneholder mer enn 60 rasktvoksende selskaper, støttet av over 50 fagpersoner basert i 7 byer på tvers av Europa, Latin-Amerika, India og Afrika.


Lightrock støttes av / har støtte fra Fyrstehuset Lichtenstein og den internasjonale private bank- og kapitalforvaltningsgruppen LGT.

https://www.lightrock.com


Om Norselab:

Norselab er et ledende norsk vekstfond stiftet i 2020 som investerer i industrirelaterte teknologiselskaper med positivt bidrag til FNs bærekraftsmål.


Teamet bak Norselab har lang fartstid som gründere, og har høy kompetanse på skalering og vekst av teknologiselskaper. Gjennom aktiv involvering i porteføljeselskapene sørger Norselab for at flere norske teknologiselskaper oppnår internasjonal suksess.

www.norselab.com

Om Project Sandwater:

Et eiermiljø for investeringer i nordiske vekstselskaper. Eiermiljøet er under etablering, men har vært aksjonær i Antec Biogas gjennom selskapet Sirkulær Invest AS.

Har forøvrig investert i en rekke andre virksomheter med et felles mål om å bidra til en bedre verden


 

#AntecBiogas

#Lightrock

#Norselab

#ProjectSandwater

418 views0 comments

Recent Posts

See All