Artikkel fra Forskning.no: Ny reaktor kan auke utvinninga av biogass frå gardsbruk

20 prosent av energien i EU i 2020 skal kome frå fornybare energikjelder som biogass. No testar forskarar ut eit nytt anlegg for biogass med potensiale til å vere både meir effektivt og økonomisk under norske forhold.Link til artikkel på Forskning.no: http://forskning.no/landbruk-alternativ-energi/2016/04/ny-reaktor-kan-auke-utvinninga-av-biogass-fra-gardsbruk
31 views0 comments

Recent Posts

See All