Antec omtalt i pressemelding fra Regjeringen

Updated: Oct 12, 2020

Følgende pressemelding ble sendt fra Regjeringen ved Landbruks og matdepartamentet 23/8-16
Fra avfall til grønt gull


Ny norsk teknologi med internasjonalt potensiale kan revolusjonere biogassproduksjonen. En ny type biogassreaktor utviklet av norske Antec Biogas omdanner husdyrgjødsel til lønnsom biogass.

Antec Biogass, som har sitt utspring i fagmiljøet ved Norsk Miljø- og biovitenskapelig Universitet (NMBU) og NIBIO, har utviklet en sylinderformet biogassreaktor som benytter bakterier som allerede finnes i naturen, til produksjon av biogass. Organisk materiale, for eksempel husdyrgjødsel, blir tilført reaktoren og blir aktivt brutt ned av bakterier.

Økt innblanding og høyere konsentrasjon av bakterier gir en raskere prosess enn andre biogassreaktorer. Prosessen tar rundt 7 dager, mot 21 dager i andre reaktorer. Systemet kan benyttes av alt fra store kommunale anlegg til mindre gårdsbruk.


· Mer om saken hos Innovasjon Norge

· Mer om Antec Biogas på eget nettsted

Internasjonalt potensiale


Antec Biogas som har et fullverdig anlegg på Nibio i Ås, satser nå internasjonalt. I september tar University of Agriculture i Slovakia teknologien i bruk skulle bytte ut sitt eksisterende biogassanlegg.


Bioenergy Innovation Award


Antec Biogas fikk i juni prisen Bioenergy Innovation Award (BIA) for sitt forskningsarbeid. BIA er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi, som skal stimulere til og belønne kunnskapsbasert innovasjon og/eller entreprenørskap. Prisen deles ut av forskningssenteret for miljøvennlig energi CenBio.

Innovasjon Norge har bidratt til utviklingen gjennom ulike programmer.


#Regjeringen #GrøntGull #Biogass


24 views0 comments

Recent Posts

See All