Husholdninger kildesorteter matavfall i de fleste kommuner i Norge. Ved å utnytte potensialet i matavfallet kan dette være en stor kilde for produksjon av biogass og biogjødsel.

Én liten 60 m3 bioreaktor fra Antec Biogas kan håndtere matavfall fra om lag 7.500 husholdninger tilsvarende ca 3.000 tonn i året (SSB statistikk). Satt i system vil ti 105 m3 reaktorer håndtere opp til 56.000 tonn. Løsningen passer godt for små kommuner med få husholdninger til over 500.000 innbyggere takket være den modulære løsningen og muligheten for desentraliserte løsninger og kort leveringsvei for avfallet.

Kildesortering

​​Matavfall bør kildesorteres, helst i poser som vil gjøre behandlingsprosessen enklere og rimeligere. Vi kan bistå med løsningsforslag for sortering og behandling på anlegget.

Anleggsplass

Anlegget bør bestå av en værbeskyttet hall eller i isolerte containere. Reaktorene vil leveres isolerte for å holde varme og må stå på frostfritt underlag.

Produksjon
Ved bruk av flere reaktorer garanteres anlegget en høy oppetid og det vil ikke bli bunnfallsproblematikk med Antec Bioreaktor. Kort oppholdstid gir høy produktivitet og rask pay-back på investeringen.

MATAVFALL HUSHOLDNING/KJØKKEN

HVORFOR VELGE ANTEC BIOGAS?

Lønnsomhet  

- Lave investeringskostnader, høyt gassutbytte og ekstrem effektivitet med opp til 98% utnyttelse av metanpotensialet gir en rask nedbetaling av prosjektet og høy lønnsomhet.

Modulært og fleksiblet anlegg

- Modulært som Lego - man kan bygge ut løsningen etter behov, unngå overinvestering - inntil du trenger mer kapasitet.

Oversiktlig løsningsforslag/tilbud 

Vi kan regne ut både kostnader og inntekter ved anlegget for å gi deg komplett oversikt over lønnsomhet. Eie anlegget eller en modell der du leverer til avtalt pris pr. tonn. Gasshåndtering i egen regi - eller vi gjør det. Vi hjelper deg i valget.

Support og støtte 

– Vi arbeider med Norges fremste forskere og er nært knyttet til forskningsmiljøene i Ås. Vi kan gi hjelp og støtte for de utfordringer som måtte oppstå, samt faglig veiledning. Telefonsupport mellom kl. 8.00 og 17.00 eller 24/7 der det er avtalt.

Antec Biogas AS

Olaf Helsets vei 5 A

0694 Oslo

Norway

 

© 2015 - 2020 by Antec Biogas AS

  • LinkedIn
  • Facebook