KLOAKKSLAM

Slam fra kloakk- og avløpsrenseanlegg har et stort biogasspotensiale og skal pr. i dag håndteres etter gjødselvareforskriften.

Antec Biogas sin løsning for hygienisering kan godkjennes etter Mattilsynets krav og vil tilfredsstille alle krav til trygg og sikker kompostering av slam fra renseanlegg. Vi har en helt lukket og anaerob prosess og en oppholdstid som sikrer mot overlevelse av uønskede parasitter og bakterier. Løsningen kan utnytte opp mot 98% av gasspotensialet.

En Antec bioreaktor kan leveres til nye anlegg eller kobles til eksisterende anlegg og øke produktiviteten betraktelig. Med denne løsningen vil det ikke oppstå bunnfallsproblematikk og det blir dermed høy driftsstabilitet.

Flere kommuner og private aktører kan ved bruk av Antec's bioreaktor håndtere og skape lønnsomhet ut av sitt kloakkslam.

Krav til kommuner

Det stilles strenge krav til kommuner og eiere av avløpsanlegg for behandlingsløsninger av avløpsslam. For mange er dette et tungt økonomisk løft som legges på innbyggerne.

Løsningen

​Ved bygging av biogasanlegg kan kloakkslam bli en inntektskilde for kommunen. Kloakkslam som substrat er meget godt egnet for en effektiv biogassproduksjon. I Antec sin bioreaktor blir slammet hygienisert og behandlet i henhold til gjødselvareforskriften.

Suksess

Antec sin løsning krever liten plass og kan knyttes sammen med andre biogassformål. Gassen kan benyttes til varme, strøm og drivstoff. Bioresten er klar for å kunne brukes som gjødsel og jordforbedringstiltak dersom den tilfredsstiller kravene til tungmetallnivå.

HVORFOR VELGE ANTEC BIOGAS?

Lønnsomhet  

- Lave investeringskostnader, høyt gassutbytte og ekstrem effektivitet med opp til 98% utnyttelse av metanpotensialet gir en rask nedbetaling av prosjektet og høy lønnsomhet.

Modulært og fleksiblet anlegg

- Modulært som Lego - man kan bygge ut løsningen etter behov, unngå overinvestering - inntil du trenger mer kapasitet.

Oversiktlig løsningsforslag/tilbud 

Vi kan regne ut både kostnader og inntekter ved anlegget for å gi deg komplett oversikt over lønnsomhet. Eie anlegget eller en modell der du leverer til avtalt pris pr. tonn. Gasshåndtering i egen regi - eller vi gjør det. Vi hjelper deg i valget.

Support og støtte 

– Vi arbeider med Norges fremste forskere og er nært knyttet til forskningsmiljøene i Ås. Vi kan gi hjelp og støtte for de utfordringer som måtte oppstå, samt faglig veiledning. Telefonsupport mellom kl. 8.00 og 17.00 eller 24/7 der det er avtalt.

Antec Biogas AS

Olaf Helsets vei 5 A

0694 Oslo

Norway

 

© 2015 - 2020 by Antec Biogas AS

  • LinkedIn
  • Facebook