HUSDYRGJØDSEL

Antec's nyutviklede bioreaktor er perfekt for store og mellomstore gårdsbruk. Én reaktor på 30 m3 kan håndtere opp til 1.560 tonn husdyrgjødsel pr. år. og i system 20.000 tonn eller mer. Reaktoren tar alle typer husdyrgjødsel (våt og tørrfraksjoner), og opp til 15% tørrstoff (TS).

 

Bioreaktoren gir høy gassproduksjon som kan benyttes til strøm, varme, CO2 og drivstoffproduksjon.  Biogjødselen har fjernet over 95% av metangassen og kan legges ut på jordet som fullverdig gjødsel uten den sterke lukten.

 

Reaktoren kan bygges inn i en isolert container og er dermed enkel å plassere på et frostfritt underlag og kan kobles dirkete til gjødselkjeller. Gjødselen pumpes inn fra gjødselkjeller til en fortank og varmes opp til 37 grader før den pumpes videre inn i reaktoren for kompostering og gassproduksjon. Prosessen kan også gi full hygienisering ved høyere temperaturer f.eks ved innblanding av annet avfall.

 

Et biogassanlegg trenger ikke å være arbeidskrevende. Med vårt PC-baserte styringssystem er det enkelt å følge med på den automatiske prosessen.
 

Landbruket har tilgang på 50% støtte på investering i eget biogassanlegg fra Innovasjon Norge. I tillegg får bonden kr 60 per tonn levert gjødsel til biogassanlegg, samt kr 30 per tonn som legges tilbake på jordet.

Enkel i drift

​​Antec har utviklet et enkelt og intuitivt styringssystem for drift av biogassanlegg. Via mobil eller PC kan man følge med på prosessen samt utføre enkle justeringer og få varslinger. Antec kan i samarbeid med kunden styre anlegget og optimalisere drift.

Hemmeligheten
Antec Bioreaktor støtter naturens egen prosess med innovativ bruk av biofilm materiale i en plug and flow prosess - dette fremmer bakterieveksten og fremskynder nedbrytningen. Teknologien hindrer bunnfall og gir høy oppetid på anlegget.

Biogass anlegg

​En reaktor kan være tilstrekkelig for mellomstore gårdsbruk. Et komplett anlegg vil bestå av en gjødseltank, kvern, fortank, varmeskrue, pumper/rør, reaktor og biogjødseltank, samt ulike løsninger for gass.   

HVORFOR VELGE ANTEC BIOGAS?

Lønnsomhet  

- Lave investeringskostnader, høyt gassutbytte og ekstrem effektivitet med opp til 98% utnyttelse av metanpotensialet gir en rask nedbetaling av prosjektet og høy lønnsomhet.

Modulært og fleksiblet anlegg

- Modulært som Lego - man kan bygge ut løsningen etter behov, unngå overinvestering - inntil du trenger mer kapasitet.

Oversiktlig løsningsforslag/tilbud 

– Vi kan regne ut både kostnader og inntekter ved anlegget for å gi deg komplett oversikt over lønnsomhet. Eie anlegget eller en modell der du leverer til avtalt pris pr. tonn. Gasshåndtering i egen regi - eller vi gjør det. Vi hjelper deg i valget.

Support og støtte 

– Vi arbeider med Norges fremste forskere og er nært knyttet til forskningsmiljøene i Ås. Vi kan gi hjelp og støtte for de utfordringer som måtte oppstå, samt faglig veiledning. Telefonsupport mellom kl. 8.00 og 17.00 eller 24/7 der det er avtalt.

Antec Biogas AS

Olaf Helsets vei 5 A

0694 Oslo

Norway

 

© 2015 - 2020 by Antec Biogas AS

  • LinkedIn
  • Facebook