FISK OG NÆRINGSAVFALL

Matindustri, storkjøkken, matforretninger, fisk og kjøttvareindustrien har et behov for sikker destruksjon av plante/dyrerester på en trygg og effektiv måte. Vanligvis er dette en kostbar prosess.

Antec kan tilby en løsning med hygienisering i henhold til Mattilsynets krav og er perfekt for prosessering av denne type avfall til langt lavere kostnader enn i dag. Biofilmreaktoren bryter ned avfallet steg for steg, dermed blir biorest /gjødsel nærmest luktfri og helt kompostert - et viktig moment.

Dagens utfordringer

​​

Avfall kan være et problem, men utgjør et enormt potensiale for produksjon og bruk av biogass i Norge/verden. Vi har løst problemet knyttet til at kostnaden har vært for høy og effektiviteten for lav til at dette er lønnsomt.

Løsningen

 

​En unik biologisk/mekanisk prosess som aksellererer og forenkler produksjons-prosessen av biogass betydelig - på naturens egne premisser. Opptil 60% mer gass på 1/3 av tiden.

Suksess

 

En prosess for biogass som kan industrialiseres og gjøres tilgjengelig til en kostnad som er bedre eller lik alternative energi kilder.

HVORFOR VELGE ANTEC BIOGAS?

Lønnsomhet  

- Lave investeringskostnader, høyt gassutbytte og ekstrem effektivitet med opp til 98% utnyttelse av metanpotensialet gir en rask nedbetaling av prosjektet og høy lønnsomhet.

Modulært og fleksiblet anlegg

- Modulært som Lego - man kan bygge ut løsningen etter behov, unngå overinvestering - inntil du trenger mer kapasitet.

Oversiktlig løsningsforslag/tilbud 

Vi kan regne ut både kostnader og inntekter ved anlegget for å gi deg komplett oversikt over lønnsomhet. Eie anlegget eller en modell der du leverer til avtalt pris pr. tonn. Gasshåndtering i egen regi - eller vi gjør det. Vi hjelper deg i valget.

Support og støtte 

– Vi arbeider med Norges fremste forskere og er nært knyttet til forskningsmiljøene i Ås. Vi kan gi hjelp og støtte for de utfordringer som måtte oppstå, samt faglig veiledning. Telefonsupport mellom kl. 8.00 og 17.00 eller 24/7 der det er avtalt.

Antec Biogas AS

Olaf Helsets vei 5 A

0694 Oslo

Norway

 

© 2015 - 2020 by Antec Biogas AS

  • LinkedIn
  • Facebook