VÅRE OMRÅDER

ANTEC's BIOGASSLØSNING

Vi har utviklet en høyeffektiv biofilm multikammerreaktor av glassfiber til en lav kostnad basert på vår patenterte teknologi. En 105 m3 reaktor kan håndtere opp til 5.600 tonn matavfall eller gjødsel per år, siden den bare trenger 5-7 dagers oppholdstid.  Bakterievekst i biofilm og prosesser i kamre sikrer ekstremt raskt nedbrytning.

Dette representerer et paradigmeskifte i lønnsomhet innen produksjon av biogass. Man kan bygge en gruppe av reaktorer som kan håndtere 10.000 tonn til 120.000 tonn eller mer for større behov.  Denne norske teknologien er unik i verden og representerer et enormt potensial for grønn energi.

Prisen vil bli vesentlig lavere enn for on-site bygde anlegg med samme kapasitet.

BIOGASSANLEGG FOR

INDUSTRIAVFALL

Et teknologisk gjennombrudd!

Antec bioreaktor, et paradigmeskifte innen produksjon av biogass
- basert på biologiske premisser
 
  • Biogassanlegg som virkelig er lønnsomme.

  • En teknologi som produserer gass 3-8 ganger raskere enn konvensjonelle  biogassanlegg.

  • En teknologi som utnytter substratet (avfallet) bedre - opp til 98% mot vanlig 60 - 80% gassutbytte.

  • En teknologi som har en kostnadsprofil vesentlig lavere enn konvensjonelle biogassanlegg.

  • En teknologi som er modulær, anlegg kan enkelt utvides etter behov (lego).

  • Vi satser på forskning, og har et nært samarbeid med ledende norske og utenlandske forskningsmiljøer, bl.a et samarbeid med NMBU og NIBIO.

Be om tilbud eller spør oss

Kontakt oss for mer informasjon

Antec Biogas AS

Olaf Helsets vei 5 A

0694 Oslo

Norway

 

© 2015 - 2020 by Antec Biogas AS

  • LinkedIn
  • Facebook