Hopp til hovedinnhold

PRODUKT

Opplev Antec's teknologi

Antec redefinerer fremtiden for fornybar energi. Se videoen og finn ut hvordan.

Hvordan det fungerer

Teknologien vår har et stort fokus på skalerbarhet og et høyt energiutbytte. Bli med på reisen fra avfall til verdi.

Næringer

MatindustriEnergiproduksjon

Vi tilbyr lokale småskalaløsninger, samt spesialtilpassede løsninger for større sirkulære energianlegg. Vi hjelper næringer med å gjøre om avfall til sirkulær energi, elektrisitet, varme, drivstoff og gjødsel.

Avfalls
verdi

Energi
uavhengighet

Matsvinn
eliminering

Bønder

JordbrukFiskeoppdrett

Bønder kan investere i egne anlegg eller levere gjødsel eller fiskeslam til et felles fornybart biogassanlegg. Under prosessen høstes metan fra biomiksen. Den gjenværende massen brukes da som gjødsel og kan erstatte kunstgjødsel på gårdene. Biogjødsel holder på fosfor og nitrogen og er helt luktfri.

Sirkulært
jordbruk

Energi
uavhengighet

Bio
gjødsel

Lokalsamfunn

AvfallsinnsamlingAvløpsvannbehandling

Kommunene har tilgang til enorme bioressurser fra avløpsslam som inneholder mye energi. Med en fornybar sirkulær installasjon kan kommunene ta ut den energien og generere strøm og varme til fordel for lokalsamfunnet. I tillegg vil det også redusere metanutslipp og luktforurensning.


Reduser
avfall

Energi
sikkerhet

Lokal produsert
varme & elektrisitet