Hopp til hovedinnhold

BÆREKRAFT

La oss snakke om kyr

Det er et paradoks! Verden higer etter rene energikilder for å bane vei for det grønne skiftet. Parallelt blir matavfall brent eller etterlatt for å råtne. Gjødsel og avløpsvann renner ut i elvene og havet vårt, som bidrar til vår allerede alvorlige miljøkrise.

Det er på tide at vi anerkjenner hvilken verdi biologisk avfall kan ha for både lokale-og globale samfunn. Hvordan kan vi se mulighetene ved å drukne i bioavfall: hvordan gjøre ethvert lokalsamfunn (energi) selvforsynte.

Når kua kun bruker 2 dager på å bryte ned maten og omdanne den til energi, syntes vi det var unødvendig at en biogassreaktorer skulle bruke opptil 30-40 dager på samme prosess.

Når kua kun bruker 2 dager på å bryte ned maten og omdanne den til energi, syntes vi det var unødvendig at en biogassreaktorer skulle bruke opptil 30-40 dager på samme prosess.

Inspirert av naturen

Vår bio-teknologi er inspirert av verdensmesteren i effektiv energikonvertering – Bos Taurus, bedre kjent som kua.

Du lurer kanskje på hva kyr har med fornybar energi å gjøre. Alt, sier vi. I omtrent et tiår har vi designet og perfeksjonert prosessen som behandler bioavfall på samme måte som kyr fordøyer maten sin på.

Ved å etterligne naturens egne underverker tar våre bio-reaktorer vare på energien og de knappe næringsstoffene som finnes i organisk materiale, og gjør dem effektivt om til ressurser vi trenger for å bygge en bærekraftig fremtid.

Velstand, ikke avfall

For oss er det ikke noe som heter bortkastet bioavfall. Vi ser en uendelig loop av verdifulle bioressurser.

Vi ønsker å gjøre det mulig for folk å benytte samfunnets bioressurser, slik at de kan gjødsle jordene sine, få energi til hjemmene sine, drivstoff til kjøretøyene sine, og nyte et godt liv på en sunnere planet.

Vi skaper den fornybare fremtiden for lokale samfunn.

Sirkularitet i fokus

Fornybar energi fra avfall. Det er den perfekte løsningen på to store problemer verden står overfor: den voksende avfallshaugen og energikrisen. Hva er de sirkulære fordelene med Antec-metoden?

Alt organisk avfall er nedbrytbart

Vi skaper en ideell biomassekombinasjon for miksetanken sammen med kunden, basert på tilgjengelig biomasse. Antecs innovative energireaktorer yter best når tørrstoffinnholdet er mellom 5 og 15 %. Vi oppfordrer til bruk av lokal biomasse og at ulike typer masse oppbevares i ulike buffertanker.

​I bio-reaktorene innmates biomasse fra de ulike buffertankene. Biomassen varmes og forflyttes fremover. Ny biomasse pumpes inn i reaktorene hver time, og den behandlede biomassen holdes i bio-reaktoren i 7 dager, avhengig av substrat type. Den fornybare biogassen samles opp i reaktorens topp og føres til avsvovling, tørkes og oppgraderes til nødvendig kvalitet. Biomassen som kommer fra bio-reaktoren er nesten metanfri, luktfri og kan brukes som toppgjødsel av bønder som trenger næringsrik jord.

Fornybar biogass, grønn CO₂ og biogjødsel

Metanet blir fjernet fra det organiske materialet under behandling i bio-reaktoren. Før omdanningen til grønn energi, hentes den fornybare biogassen ut av reaktoren og tørkes og renses for urenheter.

Fornybar biogass brukes til å generere kraft og varme ved å passere via en gassmotor. Her varmes kjølevannet opp og kan dermed brukes til oppvarming. Biogass omdannes til drivstoff i større anlegg. Biogass, enten det er komprimert (CBG) eller flytende (LBG), er fremtidens drivstoff for tunge kjøretøy, anleggsmaskiner og båter.

I løpet av produksjonsprosessen kan CO2 fanges opp og omdannes til grønn CO2, som deretter kan brukes i drivhus for matproduksjon. Salg av oppgradert biogass og CO2 er viktige inntektskilder i en lønnsom biogassproduksjon.

Flere verdifulle produkter

Etter å ha utvunnet gasser til ulik bruk, sitter man igjen med en masse kjent som «biorest» eller «biogjødsel» på fagspråket.

Biogjødsel, som har egenskaper som kan sammenlignes med dyremøkk, kan også brukes i økologisk landbruk. Det forbedrer jordnæringen og minimerer dermed etterspørselen etter gjødsel. I tillegg lagres karbon i jorda.

Norske biogassanlegg produserer opptil 600 000 tonn flytende biogjødsel hvert år, som kan brukes direkte i landbruk eller som en komponent i handelsgjødsel, kompost eller hagejord.

I samsvar med bærekraftsmålene


Target 7.2

Target 11.6

Target 12.2

Target 13.2

66 GWh

Installert kapasitet

70.000

Tonn estimert avfall behandlet årlig

20.000

Tonn estimert gjødsel produsert årlig

Håndtering av avfallsproblemet

Verden genererer 2,2 milliarder tonn søppel årlig, og organisk avfall utgjør omtrent halvparten. Konservative anslag indikerer at minst 33 prosent av dette ikke er forvaltet på en miljømessig sikker måte. Innen 2030 vil planeten generere minst 5 milliarder tonn organisk avfall fra mennesker og dyr hvert år.

Energisikkerhet

Moderne fornybar bioenergi er en essensiell kilde til fornybar energi. Bidraget til det totale energibehovet fra bioenergi er fem ganger høyere enn fra vind og solceller til sammen.


Kutt karbon med biogjødsel

Den fornybare biogassen som utvinnes i biogassproduksjonen bidrar til å returnere organisk karbon til jorda, og til gjengjeld reduseres etterspørselen etter den karbonintensive produksjonen av mineralgjødsel.