Hopp til hovedinnhold

Skaper vår fornybare fremtid

Bioavfall eksisterer ikke. Hos Antec, ser vi en uendelig loop av verdifulle bioressurser som kan bidra til å løse dagens energikrise, avfallsutfordring, samt bidra til matsikkerhet.

Antec fornybare energi

Hvorfor Antec?

Antec effektivt

Effektivt

95 % fornybar gassutbytte sammenlignet med tradisjonellt 60–80 % gassutbytte innenfor samme tidsramme.

Antec 5x raskere

Raskt

Antec sin teknologi er 5 ganger raskere enn tradisjonelle anlegg. Gjennomsnittlig oppholdstid på 7 dager i stedet for 40.

Antec en sirkulær løsning

Sirkulært

Skaper verdifulle ressurser fra organisk avfall, slik som fornybar biogass, biogjødsel og CO2.

Antec lønnsomme resultater

Lønnsomt

Hurtigere fortjeneste på investert kapital grunnet høy effektivitet.

Antec bidrar til en bærekraftig verden

Bærekraftig

Forbedring av luftkvaliteten ved å fjerne metan fra atmosfæren.

Vår teknologi
i drift

Industrielt Fornybar Energianlegg
Stord, Norge

Renevo AS på Stord eier anlegget som skal behandle over 50.000 tonn bioavfall per år, og vil være Norges mest avanserte fornybare biogassanlegg ved bruk av Antec’s teknologi. Anlegget på Stord er bygd på en industritomt nær et kaiområde. Kugjødsel og fiskeslam vil være hovedinnsatsfaktoren for produksjonen av fornybar energi. For skipsfart og tungtransport skal den fornybare biogassen omdannes til flytende biogass (LBG). CO2 som fanges fra anlegget vil bli gjort tilgjengelig for kjøp av mat-og drivhusindustrien.

Les mer

Prestseter gård

Lena-Valle videregående skole, Rensvoll på Toten, Norge

Presteseter er en stor og moderne gård som tilhører Lena-Valle videregående skole. Gården er et svært fremtidsrettet opplæringssted for bønder. Antec installerte et fullt fornybart biogassanlegg med en kraft- og varmegenererende løsning (CHP) i 2018. Dette gjør at gården kan spare penger på energi samtidig som den produserer luktfri og effektiv biogjødsel fra eget ku- og grisegjødsel. Gården er et utmerket eksempel på hvordan landbrukssektoren kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Les mer

Liholmen Biogass
Båtsfjord, Finnmark, Norge

Vi har nylig bygget et fornybart biogassanlegg i Båtsfjord, nærmere bestemt på Liholmen. "Liholmen Biogass" er verdens nordligste biogassanlegg, og anlegget skal håndtere organisk avfall fra hele Øst-Finnmark. Tidligere ble dette avfallet fraktet til Sverige. Anlegget startet opp i desember 2020 og gir store miljøfordeler samtidig som det bidrar til et sirkulært fellesskap. Den fornybare gassen som produseres av anlegget skal brukes til å gi energi og varme for Liholmen Produksjon og andre virksomheter i området. Lokale bønder vil bruke biogjødselen, som nå er tømt for metan, til jordforbedring.

Les mer