Satsning på forskning og utvikling

Antec Biogas har fra første dag hatt et tett og nært samarbeid med forskermiljøet på NIBIO og NMBU.  Dette har vært svært verdifullt da testing og utvikling står sentralt i vårt arbeid med å forbedre prosessene og dokumentere vår nye teknologi.  

Vi opplever at vi får mange henvendelser fra kunder som ønsker å teste subsratet (råvarene) sine før de går til investering i et biogassanlegg.  Dette har vi gjort ved anlegget vårt i Ås, og vi har bygget test og laboratoriekapasitet til dette.  Alle behøver ikke lenger å ta kostnaden ved å teste, da vi begynner å få et godt underlag gjennom de testene vi har kjørt siden 2016.  En test tar flere måneder, så det er lang prosess å gjennomføre.

Vi oppdager stadig noe nytt, og nye sammenhenger.  Gamle sannheter for CSTR reaktorer er ikke nødvendigvis gyldige med vår raske nedbrytningstid i reaktorene.  Her er vi midt i en spennende utvikling og vi venter spennende resultater fremover som vi løpende implementerer i kundeløsninger.

 

Map in Grass

Historien om Antec Biogas

Antec ble startet som selskap i 2014, men historien går enda lenger tilbake.

Gjennom sitt masterstudium på 2000-tallet på NMBU, arbeidet Uno Andersen med biorest fra biogassanlegg og dyrking av bakterier i tetrisskåler. Bakterienes evne til å danne miljøer på overflater ved tilført næring var så sterk at prinsippet kunne overføres til overflater i biogassanlegg – og dermed øke bakterieveksten betydelig. Forsøk beviste hans teorier.  

 

Veien var ikke lang til de første modellene med biogasstanker (reaktorer) med ekstremt mye overflate og kammerinndeling, for en stegvis forflytning av masse.  Sammen dannet dette grunnlaget for vår patent og helt nye løsning for produksjon av biogass. Med vår teknologi ser vi muligheten for at effektivt og fullt energiuttak kan gjøres på helt ned til 3 dager.

Første anlegg i Slovakia

Vi begynte planleggingen av vårt første anlegg i Slovakia høsten 2015 – det ble påbegynt høsten 2016 og overlevert våren 2017. Parallelt fullførte vi pilotanlegget ved NMBU på Ås, som stod ferdig november 2016 og innviet med Ola Elvestuen til stede – som et symbol for vår sterke satsning og tro på våre løsninger.  

Pilotanlegget ble raskt omgjort til testanlegg, da etterspørselen etter tester av substrater i fullskala var en mulighet som Antec var den eneste i landet som kunne tilby.

I 2017 vant vi den første kontrakten via et offentlig anbud. Lena Valle sin gård på Presteseter fikk i 2018 levert et komplett biogassanlegg med gjødsel som substrat, og gassen blir brukt til strøm og varme.

 

Verdens nordligste biogassanlegg

I 2019 signerte vi kontrakt om levering av verdens nordligste biogassanlegg. Anlegget i Båtsfjord skal ta imot matavfall fra Finnmark, gjødsel og fiskeavfall idriftsettelse i slutten av 2020.

 

Sommeren 2020 ble kontrakten mellom Renovo as (Stord) og Antec Biogas signert. Dette blir det største kommersielle biogassanlegget på Vestlandet og skal produsere flytende biogass (LBG) og CO2.

 

Antec Biogas har en klar internasjonal strategi og har inngått avtale om samarbeid med en sterk partner i Kina. Vår første leveranse er oversendt vår partner, men på grunn av svært strenge Covid restriksjoner i Kina er arbeidet med ferdigstilling forsinket.

 

Flere interessante markeder er under arbeid.