ANTEC GJØR 

BIOGASS LØNNSOMT 

ANTEC - lønnsomt illustrasjon.jpeg
Vår teknologi representerer et enormt potensial for grønn energi på grunn av vesentlig lavere kostnadsprofil enn tradisjonelle biogassanlegg. I tillegg bidrar den høye gassproduksjonen til rask gevinst etter investering.

Antec Biogas har normalt 7 dagers oppholdstid og har på denne tiden tatt ut mer enn 90% av metanet fra biomassen. En vesentlig mer effektiv og lønnsom prosess enn tradisjonelle råtnetanker. Løsningen gir rask gevinst på investert kapital.

Tilbakebetaling av investeringen

Med revolusjonerende ny teknologi får vi en langt raskere nedbetaling som gjør det mulig å bygge anlegg der det ikke var lønnsomt tidligere. Vi kan bistå med kalkyler for å berenge lønnsomhet. Ta kontakt, så kan vi regne på det sammen.

Den vesentlige lavere kostnadsprofilen

Det er 3 faktorer som gjør en investering i Antec sin løsning lønnsom:

  • Den effektive biologiske prosessen gjør prosessen 3-5 ganger hurtigere – trenger mindre volum i anlegget.

  • Tankene serieproduseres i glassfiber på fabrikk til lave kostnader, rask on-site montasje

  • Høyt gassutbytte på grunn av suksessiv og dermed effektiv utråtning .

Modulær modell gjør det enkelt å utvide

Antec sin bioreaktorer leveres i 3 størrelser og ferdig produsert på fabrikk.  De leveres på lastebil som gjør det enkelt å komme i gang og utvide anlegget om etter hvert om man ønsker det. Mange reaktorer bygges sammen til kraftige clustere som kan håndtere store volum.  Dette kan gjøres trinnvis. ​Ta kontakt for å finne din optimale størrelse. 

Antec - Skalerbar teknologi.jpg
Anvendelse og bruk av gassen

 
Det finnes flere måter å anvende gassen på:  

 

  • CHP (Combined Heat and Power): Strøm og varmeproduksjon, benytter rågass direkte.

  • Direkte i fyrkjele: Gassen brennes som den er.

  • Gassen renses og komprimeres til 250-300 BAR: Til kjøretøykvalitet.  

  • Flytende biogass: Flytende gass gir enklere transport og kan distribueres til et større marked. Benyttes gjerne til langtransport og skip.

Antec Biogassanlegg – helautomatisk anlegg

Antec har utviklet et enkelt og intuitivt styringssystem for helautomatisk drift av biogassanlegg. Tilgjengelig på de aller fleste nettplattformer.

 

Ønsker du å diskutere mulighetene du har med et biogassanlegg? Trykk på "kom i gang"- knappen under: