RASKERE TEKNOLOGI 

BEDRE SLUTTRESULTAT

Vår patenterte teknologi produserer gass 3-5 ganger raskere enn tradisjonelle biogassanlegg, i tillegg til å utnytte en større andel av avfallet – opp til 95% gassutbytte mot 60-80% gassutbytte i de tradisjonelle anleggene.

Produksjonstid: Antec Biogas

vs tradisjonelt biogassanlegg

7

DAGER

60

DAGER

Følger naturens egne nedbrytningsfaser 

Antec Biogas sin patenterte biogassreaktor er konstruert slik at det er store overflater inne i reaktoren. På overflatene danner bakteriene det naturlig biofilm med ekstremt høye bakterietetthet. I tillegg skrus biomassen gjennom reaktoren fra kammer til kammer som får en bakterieflora tilpasset graden av nedbrytning. Biogassreaktoren er godt isolert, som gir bakteriene stabil varme gjennom hele nedbrytningsprosessen. Anlegget kan benytte en eller flere typer biomasse som input – der en riktig balansert miks av flere typer biomasse er en forutsetning for et høyt gassutbytte.

Antec - Illsutrasjons - 01 Effektiv - Co
Kuas fordøyelsessystem

Det er kuas eget fordøyelsessystem som kan illustrere Antec sin revolusjonerende bioreaktor, med sine 4 mager og over 60 meter med tarmer – der nedbrytningen blir bedre for hvert trinn. Når kua kun bruker 2 dager på å bryte ned mat og omdanne dette til energi syntes vi det var unødvendig at tradisjonelle biogassreaktorer brukte opp mot 30-40 dager på samme prosess. Ved å korte ned prosessen til biogass-produksjonen står vi nå foran et paradigmeskifte innenfor grønn energi og et viktig bidrag innenfor sirkulærøkonomien.