FLERE MULIGHETER

INNENFOR LANDBRUKET

Landbruket er en viktig medspiller i den sirkulære økonomien og i produksjon av biogass. Bonden kan investere i eget anlegg eller levere gjødsel til et felles biogassanlegg, der gjødsel fra dyr er en viktig innsatsfaktor for produksjonen. Gjødselet tømmes for metan, men beholder fosfor og nitrogen slik at det kan erstatte kunstgjødsel – og den er helt luktfri.
Hva slags avfall fungerer?

Reaktoren tar husdyrgjødsel, frukt og grønt avfall med tørrstoff (TS) opptil 15%. Når biomassen behandles i biogassreaktoren blir opptil 95% av metangassen tatt ut, mens fosfor og nitrogen forblir massen. Det som kommer ut etter endt behandling kalles biorest og kan brukes direkte som naturlig gjødsel på jordet, uten den sterke lukten, som en fullverdig erstatning til kunstgjødsel.

 
Hvordan fungerer biogassanlegget på gården? 

Biogassreaktoren og teknisk utstyr bygges inn i isolerte containere eller i små bygg. Gjødselen pumpes inn fra gjødselkjeller til en forrtank og varmes opp til 37 grader før den pumpes videre inn i reaktoren for behandling og gassproduksjon. Prosessen kan kjøres på 37 til 55 garder. Ved biogassproduksjon på 55 grader blir gjødslet hygienisert. I tillegg til egen gjødsel kan andre typer biomasse som for eksempel fiskeslam, frukt og grønnsaker puttes inn i anlegget.

DJI_0895.jpg
Felles biogassanlegg?

Som bonde kan du investere i eget anlegg eller sende gjødselen til et felles biogassanlegg. Et felles biogassanlegg innenfor et geografisk område der flere går sammen kan være en god løsning dersom man ønsker oppgradere biogassen til drivstoff. Gjødsel fra dyr er en svært god og stabiliserende innsatsfaktor for biogassproduksjon, og sammen kan vi hjelpe deg med å kartlegge alle mulighetene ved å etablere et biogassanlegg, enten alene eller sammen med flere aktører. 

 
Krever det mye arbeid og er det dyrt? 

Et biogassanlegg trenger ikke å være arbeidskrevende. Med vårt PC-baserte styringssystem er det enkelt å følge med på den automatiske prosessen. Daglig tilsyn og en runde rundt anlegget anbefales, men ved driftsstans får du som eier beskjed via mobil.

 

Lønnsomhet

Investering i biogassanlegg gir gården elektrisitet og varme, samt metanfri gjødsel av høy kvalitet. Dette gir sparte kostnader både til energibruk og for kunstgjødsel. 

 

Landbruket har tilgang på 50% støtte på investering i eget biogassanlegg fra Innovasjon Norge. I tillegg er det svært gode støtteordninger per dyr som leverer gjødsel til biogassanlegget. Ønsker du å vite mer om prosessen rundt å opprette et biogassanlegg? Trykk på knappen under og les mer.