NÅR AVFALLET BLIR EN

LØNNSOM INVESTERING

Matvareindustrien, fisk- og kjøttvareindustrien, storkjøkken og matforretninger har alle restprodukter, returprodukter og feilproduksjon. Alle disse har behov for destruksjon av plante- og dyrerester på en trygg og effektiv måte. Med biogassanlegg fra Antec kan alt dette bli god input til biogassproduksjon.
Næringsmiddelindustrien, slakterier og storkjøkken

Slakterier og næringsmiddelindustrien har alle restprodukter fra sin matvareproduksjon: Fett, innvoller og avskjær er svært bra for høy biogassproduksjon. Fra storkjøkken og restauranter kan oppsamlet matavfall, fett fra frityr og kutt fra prosessering være gode innsatsfaktorer for produksjon av biogass. Selskaper innenfor denne sektoren kan enkelt være med å skape grønn energi ved å investere i eget biogassanlegg og dermed få strøm og varme fra en gassmotor (CHP).

 
599345951-huge.jpg
Fiskeoppdrett

Slam og dødfisk fra fiskeoppdrettsanlegg er god input for høy biogassproduksjon. Men for at denne type biomasse skal fungere optimalt må den blandes med mer karbonholdig biomasse som gjødsel fra gårder. Et samarbeid mellom fiskeoppdrettsanlegg og landbruksnæringen anbefales dermed som en optimal løsning. Antec Biogas har løsninger for høy produksjon av biogass ved bruk av disse biomassene, ta kontakt om du ønsker å diskutere mulighetene.