Antec Biogas anlegg i Båtsfjord

I vakre Båtsfjord, på Liholmen har vi nylig bygd et biogassanlegg som skal ta i mot matavfallet fra hele Øst-Finnmark, samt fiskeavfall og gjødsel fra landbruk. 

Liholmen Biogass ligger i Øst-Finnmark og er verdens nordligste biogassanlegg. Antec Biogas har designet og levert et komplett biogassanlegg som skal behandle matavfall fra husholdninger, fiskeavfall og gjødsel. Gassen som tas ut av anlegget skal gå til elektrisitet og varme produksjon til Liholmen Produksjon og andre bedrifter i området. Biogjødsla, som er tømt for metan skal benyttes hos lokale bønder. Driften av anlegget startet i desember 2020 og vil gi store miljøgevinster for fylket.